TJA’dan seçim deklarasyonu: Özgürlük kadınlar için, demokrasi cumhuriyet için

  • kadın
  • 15:16 16 Mayıs 2018
  • |
img
DİYARBAKIR - TJA, baskın seçime ilişkin hazırladığı deklarasyonda, Demokratik Cumhuriyet Anayasası'nın oluşturulmasında, siyasetin kadın erkek eşitliği temelinde demokratikleştirilmesinde, Türkiye Kadın Meclisi'nin oluşturulmasında aktif mücadele edeceklerini vurguladı. 
 
Özgür Kadın Hareketi (TJA), 24 Haziran baskın seçimlerine ilişkin deklarasyonunu basın toplantısıyla duyurdu. HDP Diyarbakır İl Örgütü Vedat Aydın Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir, HDP’li vekil Aycan İrmez, Barış Anneleri Meclisi ve KESK'li kadınlar, DTK temsilcilerinin yanı sıra yüzlerce kadın katıldı. 
 
Konferans salonuna, "Faşizmi kadınlar yıkacak", Özgürlüğü kadınlar kazanacak", "Bu böyle gitmez kadınlar izin vermez" pankartları ile TJA ve HDP flamaları asıldı.
 
Kadınların yöresel kıyafetleriyle katıldığı toplantıda, sık sık "Jin jiyan azadî" ve PKK Lideri Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. 
 
‘TARİHSEL ANI MÜCADELE YÜRÜYÜŞÜNE ÇEVİRMELİYİZ’
 
"Özgürlük kadınlar için, demokrasi cumhuriyet için" başlıklı deklarasyonu kadınlar adına okuyan TJA aktivisti Aynur Aşan, "Tarihin bazı özel anları vardır; bu an, toplumsal aklın, özgürlük, eşitlik ve adalet seçimlerinde bulunduğu ve miadını doldurmuş siyasi ve sosyal her yapının bu ruh tarafından müdahaleye uğradığı süreçtir. Kendisi ile artık yaşanılamaz ve gelecek kurulamaz evreye gelmiş politik rejim ve tehlikeleri sezen bu toplumsal akıl ve ruh, durdurulamaz ve engellenemezdir. Özgürlük ve demokrasi güçlerine düşen görev, bu büyük tarihsel anı ve toplumsal aklı büyük mücadele yürüyüşüne çevirmektir" dedi. 
 
'BÜYÜK ÖZGÜRLÜK SİSTEMLERİNİ KURACAĞIZ'
 
"Tek dil, tek millet, tek devlet, tek din rejimini, tek adam diktatörlüğü sistemi ile halklar ve kadın düşmanlığını hayata geçiren AKP hükümeti, Cumhuriyet'in iki temel politik sorununu ölümcül düzeyde derinleştirmiştir" diyen Aşan, şöyle devam etti: "AKP, kadın özgürlüğünü, yaşam tarzlarını, laiklik prensibini ve demokratik toplum değerlerini fiili ve resmi uygulamaları ile ortadan kaldırmış, yerine tekçi siyaset, cinsiyetçi yaşam ve ataerkil aileyi yerleştirmiştir. Halkların, inançların ve kültürlerin özgürlük ve hak taleplerini Kürt halkının mücadelesi şahsında uyguladığı çöktürme planıyla yok etmeye çalışmıştır. Tek dil, tek devlet, tek din ve tek millet siyasetini, bu amaç ile kara faşizm düzeyinde uygulamıştır. Ölüm, yıkım, kölelik, yoksulluk ve kıyım dışında bir vaadi kalmayan tekçi rejim ve tek adam diktatörlüğü yerine, büyük özgürlük sistemlerini kuracağız." 
 
'ÖZGÜRLÜK KADINLAR İÇİN DEMOKRASİ CUMHURİYET İÇİN'
 
Halkların, kadınların, inançların, kültürlerin ve yerel farklılıkların temel özgürlük ve eşitlik taleplerinin, anayasal haklar olarak güvenceye alındığı Demokratik Cumhuriyet Anayasası'nın temel sorunları çözüme kavuşturacağını vurgulayan Aşan, şunları söyledi: “Kendi kaderini belirleme ve kendini yönetme ilkesine dayalı olarak şekillenen temel haklar, demokratik özerk sistemleri gerekli kılmaktadır. Çok kültürlü, çok dilli, özgür eş yaşamlı demokratik cumhuriyet sistemi, Türkiye'nin umut dolu geleceğidir, başka gelecekler mümkün değildir. Bunun için; demokratik ulus anlayışı temelinde, halkların, kültürlerin, inançların, kadın ve erkeklerin eşit birliğine dayalı, çoklu ulusu inşa edecek bir siyasi paradigmayı hedefliyoruz. Kürt sorununu demokratik birlik anlayışı ile çözüme kavuşturmak temel mücadelemiz olacaktır. Bu temelde, özgürlük kadınlar için, demokrasi cumhuriyet için diyoruz."
 
'ÖCALAN TÜM SİYASİ TUTSAKLARIN ÖZGÜRLÜĞÜ OLACAKTIR'
 
Kadın ile özgür yaşamın halklar ile demokratik cumhuriyetin Türkiye'nin biricik umudu ve geleceği olduğunun altını çizen Aşan, "Farklılıklar birlikte özgür ise barış vardır. Farklılıkların özgür birliğini savunanların en büyük vaadi barış olacaktır. İşte biz kadınlar, demokratik cumhuriyet mücadelemiz ve direnişimiz ile barışı vaat ediyoruz. Bu barışın ön koşulu, halkların politik iradesine yönelik rehin alma politikasından vazgeçilmesi ve Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan ve tüm siyasi tutsakların özgürlüğü olacaktır" ifadelerini kullandı. 
 
'SİYASET KADIN VE ERKEK EŞİTLİĞİ TEMELİNDE DEMOKRATİKLEŞTİRİLMELİDİR'
 
Türkiye egemen siyasetinin Cumhuriyeti, ataerkil devlet karakterinde hayata geçirildiğini belirten Aşan, şunları dile getirdi: "Tekçilik ve mülkiyetçilik, farklı olan her halk, inanç, kültür ve emek yapılarından gelen kadınların varlığını inkâr etmektedir. Ataerkil aile modelinin devlet modeli olduğu bu siyasi sistemde, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık bir kadın katliamı düzeyinde hayata geçirilmektedir. Ötekileştirilme, yoksullaştırılma, değersizleştirilme bir kadın kaderi yapılmıştır. Tek adam diktatörlüğü, toplumsal yaşamın her alanında, aile ve siyasi sistemde egemen erkek terörüne yol açmış ve ülkemiz tek adamlar ülkesine çevrilmiştir. Siyasetin kadın ve erkek eşitliği temelinde demokratikleştirilmesi, siyasi ve sosyal hayatı erkek faşizmine boğan ataerkil toplum sistemini aşacak çözüm yoludur.
 
KADINLAR YÖNETİMDE EŞİTLİĞİ YAKALAMALIDIR
 
Bunun için; demokratik cumhuriyet ve demokratik yerinden yönetimde, eşbaşkanlık ve eşit temsiliyet ilkemizi esas alarak, eşcumhurbaşkanlığı sistemini kuracağız. Tek adam rejimi, egemen erkekliği ve erkek şovenizmini, toplumu kutuplaştırma ve çatıştırma temelinde tahrik etmiş, demokratik uzlaşı ve diyalog kültürünü ortadan kaldırmıştır. Türkiye’nin kaderi asla tek bir adama teslim edilmeyecek kadar değerlidir. Kadınların yönetimde eşitliği yakaladığı ve tek adam rejiminden koruyacağı eşcumhurbaşkanlığı, demokratik, kadın özgürlükçü ve uzlaşı kültürünü temsil edecektir."
 
'KADINLAR TESLİM ALINMAK İSTENMİŞTİR'
 
AKP döneminde kadına yönelik yürütülen politikalara dikkat çeken Aşan, "AKP diktatörlük rejimi döneminde kadın katliamı yüzde bin 400 oranında artmış, çocuk yaşta evlendirme yasası, kadına yönelik şiddete cezasızlık politikası, kadının kıyafetine ve yaşamına saldırılar ile kadını eve kapatma ve köleleştirme amaçlanmıştır. Diyanet Başkanlığı, sağlık ve eğitim bakanlığı kadın köleliğini inşa eden dini cemaatleşme alanları olmuştur. Yurtlar, Kuran kursları ve devlet okulları çocuk istismarlarının, tecavüzlerin merkezlerine dönüşmüştür. Kadın mücadele örgütleri ve kurumları tutuklama ve kapatmalar ile baskı altına alınarak, kadınlar yalnızlaştırılıp, kimsesizleştirilmek istenmiş ve toplumsal alanın her boyutunda kadınlar teslim alınmak istenmiştir" şeklinde konuştu. 
 
'KADINLAR, FAŞİZMİN ÖNÜNDE EN BÜYÜK ENGELİ OLUŞTURDU'
 
"Kürdistan'da inkâr ve imha siyaseti, anadil yasağı, göçertme, işgal ve savaşlar kadın kültürü olan dil, toprak ve yurt değerlerine karşı sürekli bir savaş halinde olmuş,  bu sürekli savaş hali milliyetçi, cinsiyetçi militarist güçlerin kadına karşı şiddet, tecavüz, işkence, tutuklama ve cinayet suçlarını olağanlaştırmıştır. Tekçi ulus ideolojisi Kürt kadınları ve tüm Türkiyeli kadınlar için bir kadın katliamıdır" diyen aşan, şunlara dikkat çekti: "OHAL, KHK ve kayyumlar ile genel siyasette ve yerel yönetimde sağladığımız eşbaşkanlığa dayalı kadın temsiliyeti, kadın daire başkanlıkları ve kadın dayanışma merkezleri, kooperatifleri ortadan kaldırılmıştır. Kadın iş gücü işten atma ve kadın projelerini feshetme yoluyla tasfiye edilmiştir. Kadın hareketi KJA ve ona bağlı yüzlerce kadın örgütü ve kurumları kapatılarak Kürt kadınlarının özgürlük mücadelesi, oluşturduğu özgürlük sistemi yok edilmek istenmiştir. Çöktürme planı ve işgaller ile yüz binlerce Kürt kadını göçertilmiş, yüzlerce kadın katledilmiş, binlercesi tutuklanmıştır. Ancak biz kadınlar, muazzam bir direnişin sahibi olduk ve faşizmin toplumu esir almasının önünde en büyük engeli oluşturduk.
 
TÜRKİYE KADIN MECLİSİ’Nİ GELİŞTİRECEĞİZ 
 
Tüm bunlar bir daha yaşanmasın diye Türkiye Kadın Meclisi’ni bir siyasi sistem olarak geliştireceğiz. Savaş ve barış ahlakını, kadına yönelik siyasi karar ve yasaları, sosyal politikalar sorumluluğunu üstlenecek ve idari sistemi kadın özgürlükçü temelde inşa edecek Türkiye Kadın Meclisi’ne ihtiyaç vardır. Kadın Meclisi, parlamenter kadınlar, kadın hareketleri, kadın emek örgütleri, feminist kadın hareketleri, STK’lerin kadın örgütleri, sanatçı, aydın, akademisyen, iş kadını, öğrenci kadınların temsili sistemine dayanacaktır. Bunun için bir seçim sistemi ve kadın parlamentosunun kuruluşu temel hedefimiz olacaktır. Kadınlar kendi hayatları ile ilgili kararları verecek, bu kararları kadın seçmenlerden aldığı yetki ile alacak, yasama yetkisi ile devleti kadın özgürlüğü ve eşitliğine duyarlı kılacaktır. Kadına yönelik suçları insanlık suçları temelinde ele alacak, temel kadın haklarını güvenceye alan kadın özgürlüğü anayasası toplumsal sözleşme hukukumuz olacaktır."
 
‘AİLE SİSTEMİNE KARŞI ÖZGÜR EŞ YAŞAM FELSEFESİ’
 
"Ataerkil aile sistemine karşı özgür eş yaşam felsefesi temelinde son vereceğiz. Ev içi emeği değer gücüne kavuşturacak, aile reisliği yerine eş yaşam birliğini medeni hukukta oluşturacak, ayrılık ve birlik durumunda kadının iradesi ve beyanı esas alınacaktır" diye belirten Aşan, "Kadına yönelik şiddeti önlemek için, kadın öz savunma hakkı, imkânları ve yasalarını geliştirecek bir mücadele içinde olacağız. Meşru savunma hukuku, güvenlikli yaşam alanı ve iş imkânlarını tehdit altında olan kadınlar için öncelikli kılmak hayati konular içindedir. Yargı kurumunda kadın hâkim ve savcıların oranının eşit düzeye çıkarılması, ceza hukukunun kadına yönelik şiddet ve cinsel suçlara yönelik ağır ceza yaptırımları temelinde yeniden yapılandırılması ve kadın öz savunmasının temel yaşam hakkı olarak tanınmasını sağlayacağız" vaadinde bulundu. 
 
'EĞİTİM BAKANLIĞI REFORMU TEMEL HEDEFLERİMİZDEN BİRİDİR'
 
Çocuk istismarının AKP hükümetiyle birlikte sistematik bir hal aldığına vurgu yapan Aşan, sözlerine şöyle devam etti: "Yurtlar ve okullarda yaşanan çocuk tecavüzleri korkunç oranlarda seyretmektedir. Bunun için, çocuğu toplumdan koparan, devlet ve cemaatlerin mülkü haline getiren, yurt ve okul sistemleri lağvedilmelidir. Bu temelde, Kadın örgütlerinin, demokratik kurumların ve ailelerin denetimine, yönetimine açık Eğitim Bakanlığı reformu temel hedeflerimizden biridir.
 
KADIN ADALET DİVANI MECLİS'TE ÖRGÜTLENDİRİLECEK
 
Savaş politikaları ile göçertilen, işten atılan, hakları gasp edilen, tutsak edilen ve işkenceye uğrayan kadınların maddi ve manevi zararlarının tespit edilip tazmin edilmesi için, kadın hakikat rejimi anlayışına bağlı, kadın adalet divanının mecliste örgütlendirilmesini hedefliyoruz. Kadın hareketleri, kadın örgütleri, kadın vekiller, kadın akademisyen ve hukukçuların katılımı ile oluşacak kadın adalet divanı, kadına yönelik suçların açığa çıkarılması ve adaletin sağlanması için gerekli yetkiye sahip olacaktır.
 
Ucuz iş gücü deposu olarak görülen kadınlar, güvencesiz iş koşullarında acımasız emek sömürüsüne uğramakta, mevsimlik tarım işçisi, temizlik sektöründeki işçi kadınlar iş kazaları sonucu hayatlarını kaybetmektedir. Sadece emeği değil, yaşamı da gasp edilen işçi ve emekçi kadınların, emeğinin değerinin belirlenmesi, sosyal güvenlik ve iş güvenliğinin sağlanması, biz kadınların temel hedeflerinden biri olmaktadır.
 
CİNSİYETÇİLİKTEN ARINDIRILMIŞ EĞİTİM SİSTEMİ 
 
Anadilde eğitim temel insan hakkıdır ve herkesin anadilde eğitim hakkını hayata geçirmesi gerekir. Milliyetçi ve toplumsal cinsiyetçi ideolojik anlayışa dayalı eğitim sistemi halklara ve kadınlara düşman kuşaklar yaratmaktadır. Milliyetçilikten ve cinsiyetçilikten arındırılmış eğitim sistemi, biz kadınların temel hedeflerden biri olmaktadır.
 
Tüm kadınlar ile birlikte, TJA olarak, önümüze koyduğumuz kadın özgürlük hedeflerimizi kadın hareketleri, HDP ve demokrasi güçleri bloku ile hayata geçireceğiz. HDP, kadınların, halkların, kültürlerin ve inançların, işçi ve emekçilerin, tüm ezilenlerin özgürlük ve eşitlik taleplerini hayata geçirecek biricik adrestir. TJA olarak, kadın özgürlükçü bir demokratik cumhuriyet için HDP etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz. 7 Haziran’da ve 16 Nisan referandumunda başardık, şimdi de başaracağız.
 
Başaracağız, çünkü biz güçlüyüz. Başaracağız, çünkü biz, daha önce başardık. Başaracağız, çünkü biz, başarılı olan kadın özgürlük sistemimiz ile Demokratik Cumhuriyeti inşa edecek akla, yüreğe ve cesarete sahibiz."
 
Açıklamanın ardından kadınlar alkış ve zılgıtlar eşliğinde halay çekti. 

Diğer başlıklar

15/12/2018
23:22 AB’den Türkiye’ye Rojava uyarısı
21:08 Kürt partilerinden Türkiye’ye Şengal ve Maxmur tepkisi
20:17 Van'da gözaltına alınan açlık grevi eylemcileri serbest bırakıldı
20:04 Gözaltındaki 35 HDP'linin gözaltı süreleri 4 gün uzatıldı
19:39 Hukukçular AİHM kararlarını tartıştı: 15 No’lu Protokol insan haklarını sınırlama yetkisi tanıyor
18:58 ‘Hasta tutuklu Özdemir ihtiyaçlarını kendi karşılayamıyor’
18:55 İşe geri alınmayan Güngördü: Belediye başka hukuksuzluğa imza atmıştır
18:06 Akın Birdal ‘Sarı Zarf’ı imzaladı
17:39 HDP'li Babrak tutuklandı
17:27 Erdal Eren Dersim’de anıldı
17:18 Tutuklular süresiz dönüşümsüz açlık grevine başlıyor
17:14 Dr. Yiğiter: KHK’liler adeta yurttaş statüsünden çıkarıldı
16:06 Bozgeyik: AKP krizi örtmek için herkese saldırıyor
15:39 Buldan: Tecrit insanlık suçudur
15:18 Sarı Yeleklilerden beşinci cumartesi
15:01 İHD Adıyaman Şubesi faili meçhulleri sordu
14:57 İHD: Ege Bölgesi'nde 67'si ağır 127 hasta tutuklu var
14:55 HDP'de çalışan mülteci 'Sınır dışı' ediliyor
14:45 F Oturumu’nda Kalay’a özgürlük istendi
14:44 Kayıp yakınları Hakikatleri Araştırma Komisyonu taleplerini yineledi
14:37 KESK’in Çukurova mitingi başladı: Birlikte mücadele edeceğiz
14:27 Demirtaş: Türkiye toplumunu tarafsız yargıya kavuşturacaktır
14:15 TJA’dan BM'ye Şengal ve Maxmur çağrısı
14:14 ‘Hasta tutsak Cemil İvrendi serbest bırakılsın’
13:56 İnsan hakları paneline salon verilmedi
13:53 AİHM’e yapılan başvuruların 3’te 1'i eksikliklerden reddediliyor
13:51 Açlık grevinden gözaltına alınan Oğur cezaevinden gelen mektuplardan tutuklandı
13:45 Kadınlar ekonomik krizi tartıştı
13:36 Koçyiğit: Güven'in eylemi toplumsaldır
Hamzaoğlu: Ortadoğu halkalarının iradesi bombalanıyor
13:23 Barış Anneleri: Açlık grevi eylemleri vicdan meselesidir
13:14 Cumartesi Anneleri: Adalet arayışından vazgeçmeyeceğiz
13:14 Metro raylarına atlayan kişi yaşamını yitirdi
13:13 İzmir'de 7 kişi tutuklandı
13:13 Miting için yola çıkanlara GBT yapıldı
13:09 Ekolojistler yerel yönetimleri güçlendirmek için buluştu
10:55 Sarısözen: Türkiye’ye izin verirse ABD’nin pozisyonu sıfıra iner
10:37 Dengbêjler: Kürtçenin gelişimi için yapılan her çalışma desteklenmelidir
09:43 KESK'ten Diyarbakır mitinge çağrı
09:36 DİSK Basın-İş: Sarı basın kartı gazetecilik ruhsatı değildir
09:11 Lice, Kulp ve Silvan’daki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
09:10 Çiftyürek’ten Kürt partilerine: Ortak tutum alalım
09:05 ‘PVSK yetkiyi keyfi şekilde kullanmaya yol açtı’
09:03 Hamzaoğlu: Tecridin amacı insanı yaşarken çürütüp hiçleştirmek
09:00 Dicle Barajı’nda ihmaller zinciri
09:00 15 ARALIK 2018 GÜNDEMİ
08:38 Irak Hükümeti’nden Türkiye’ye nota
14/12/2018
20:41 Urfa'da açlık grevine destek veren 5 kişi tutuklandı
20:33 Akademisyen Akın: Kürtler kayyumlar eliyle sömürülüyor
18:24 Erdoğan Trump'la görüştü
18:13 ‘Kaçak mal’ gerekçesiyle baskın yapan polis esnafı darp etti